gepest-meisje-met-haar-moeder

Wordt jouw kind gepest? Onderneem actie. Pesten gaat niet vanzelf over, hoe erger je kind beschadigd raakt hoe moeilijker het is om het weer vertrouwen in anderen te laten krijgen en de vicieuze cirkel van pesten te doorbreken. Volg onderstaande tips op om het pesten zo snel mogelijk te stoppen en je kind weer goed in zijn vel te laten zitten!

1 Neem je kind serieus, werk samen en analyseer.

Erken de gevoelens van je kind en zeg hoe dapper het is dat het verteld heeft over het pesten. Je kind is zeker niet de enige die wordt gepest, het komt voor bij 1 op de 10 kinderen (1). Velen durven er niet over te praten waardoor het pesten jarenlang door kan gaan. Betrek je kind bij het zoeken naar een oplossing. Zeg dat je niets buiten het kind om doet en niets dat het kind zelf niet wil, maar dat er wel iets moet gebeuren om het pesten te stoppen omdat het schadelijk is.

Waarschijnlijk vraagt je kind zich af waarom het gepest wordt. Het is moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven. Er zijn verschillende factoren waardoor kinderen risico lopen om gepest te worden of om te gaan pesten. Probeer een zo volledig mogelijk plaatje te krijgen van de manier waarop je kind gepest wordt, wat het oplevert voor de pester (denk aan lachende meelopers), wat zijn achtergrond is en hoe hij zich dagelijks in de klas gedraagt tegenover de leerkracht en andere kinderen.

Daarnaast is het goed om te kijken naar de situatie van je eigen kind. Hoe reageert het op pesten? Misschien heeft het de afgelopen tijd heftige dingen meegemaakt (overlijden van een dierbare, scheiding ouders etc.) of heeft je kind een diagnose (ADHD, autisme, depressie etc.). Hierdoor kan het zijn dat je kind dingen anders interpreteert, slechter in zijn vel zit en anders reageert op klasgenoten dan je normaal gesproken zou verwachten. Als alles in kaart is gebracht geeft dit goede handvatten om het pesten beter te begrijpen en het te stoppen.

2 Stel school op de hoogte en vraag om hulp.

Per 1 augustus 2015 is de wet ‘Veiligheid op school’ ingegaan en zijn basis- en middelbare scholen verplicht om minstens één persoon het anti-pestbeleid te laten coördineren. Ook moeten scholen iemand als aanspreekpunt aanstellen bij wie leerlingen en ouders pesten kunnen melden. De onderwijsinspectie checkt of scholen zich hieraan houden. Als jouw kind wordt gepest zoek dan contact met de daarvoor aangewezen contactpersoon van school.

Een van de meest effectieve manieren om pesten te stoppen op scholen is de schoolbrede aanpak (2). Vraag aan degene bij wie je het pesten meldt wat de school voor anti-pestbeleid heeft op school-, klas- en individueel niveau. Een schoolbrede aanpak houdt in dat alle professionals op school samenwerken om het pesten tegen te gaan, dat leerkrachten in hun eigen klas pesten behandelen en dat een individueel traject wordt ingezet voor pesters, meelopers en slachtoffers (allen vergen een andere aanpak).

3 Stimuleer je kind om in de klas vrienden te maken.

Het hebben van vrienden is een beschermingsfactor tegen pesten (3). Pesters kiezen het liefst een makkelijk doelwit uit: een eenzaam slachtoffer dat zich niet durft te verweren.

Als niemand met je kind bevriend is heeft de pester meer kans dat de omstaanders om het pesten zullen lachen en wint hij aan populariteit. Het lijkt soms alsof een heel groepje pest, maar meestal zijn er één of twee pesters en bestaat de rest van de groep uit meelopers. Ook al vinden meelopers het slachtoffer soms best aardig, ze durven niets van het pesten te zeggen omdat ze bang zijn zelf gepest te worden.

Vooral bij jongens is het zo dat ze pesten en proberen stoer te doen om hogerop te komen in de hiërarchie. Eenmaal een plekje veroverd voelen ze er niet veel voor om dit op het spel te zetten voor iemand met wie ze niet eens bevriend zijn.

Het beste wat je kind dus kan doen is vrienden maken. Een pester zal niet snel een groepje kinderen aanvallen en al helemaal niet als de kinderen zo hecht zijn dat de kans groot is dat ze voor elkaar opkomen. Samen sta je sterk!

4 In geval van aanhoudende psychische problemen: laat je kind in therapie gaan.

Kinderen met psychische problemen zijn extra kwetsbaar. Ze zitten slecht in hun vel, trekken zich terug en de sociale omgang verloopt moeizamer. Dit maakt dat ze meer kans hebben om gepest te worden, terwijl ze juist nu onvoldoende veerkracht hebben om het pesten te kunnen incasseren met alle schadelijke gevolgen van dien.

Wordt jouw kind gepest en heeft het psychische klachten die lijken te verergeren in plaats van te verminderen? Zoek dan psychische hulp en stel school op de hoogte zodat je kind een extra steuntje in de rug krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van verhoogde aandacht op het plein om pesten tegen te gaan of het inschakelen van een begripvolle klasgenoot als maatje zodat je kind er niet alleen voor staat.

5 Vergroot de weerbaarheid en sociale vaardigheden van je kind.

Idealiter wordt er met de pesters, meelopers en slachtoffers apart aan de slag gegaan, maar individuele trajecten zijn kostbaar en het verschilt per school of ze worden ingezet. Daarbij komt het probleem dat pesters moeilijk tot een individueel traject aan te sporen zijn: ze ontkennen het pesten en ouders van pesters nemen hun kind al gauw in bescherming. Een ander probleem is dat het voor leerkrachten moeilijk is om pesters op heterdaad te betrappen doordat deze kinderen vaak stiekem te werk gaan.

Wanneer de pester niet wordt betrapt en aangepakt zal hij door blijven gaan met pesten. Het is zeker zaak dat er iets met de pester gedaan wordt en dat er verscherpt toezicht komt, maar wat kan jouw kind in de tussentijd helpen? Door de weerbaarheid en sociale vaardigheden van je kind te vergroten zal het beter voor zichzelf op kunnen komen. Het is fijn als school een algemene sociale vaardigheidstraining aanbiedt, maar in de aanwezigheid van de pester voelt je kind zich niet veilig en durft het zich niet open te stellen. Als het pesten nog niet is gestopt bevindt je kind zich in een te kwetsbare situatie.

Een veilige groep met lotgenoten is voor kinderen die gepest worden wel de ideale plek om te werken aan hun weerbaarheid en sociale vaardigheden. Tussen deze kinderen is het niet erg om fouten te maken of om tijdens het oefenen eens een gek figuur te slaan. Hier ondervinden ze steun, (h)erkenning, kunnen ze zich ontwikkelen en maken ze vrienden.

Hoe kan Help & Ontwikkel Jezelf jouw kind helpen?

We organiseren vakantiekampen waarbij spelenderwijs wordt gewerkt aan o.a.:

  • omgaan met pesten
  • vrienden maken
  • lekker in je vel zitten
  • een positief zelfbeeld
  • zelfvertrouwen
  • weerbaarheid
  • sociale vaardigheden

De groepjes zijn klein (maximaal 10 kinderen) en worden begeleid door een psycholoog en senior pedagogisch medewerker. Er wordt altijd toegezien op een veilige sfeer en gewerkt met wetenschappelijk bewezen effectieve methoden en theorieën die zijn verwerkt in sport-, spel- en toneeloefeningen. Plezier staat voorop! De kinderen hebben een ongelooflijk leuke tijd met elkaar, gaan nieuwe vriendschappen aan en maken ondertussen een enorme groeispurt door in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kijk snel of er nog plek is en schrijf je kind nu in!

 

Bronnen:

(1) Monitor Sociale Veiligheid 2014 Praktikon i.o.v. Ministerie van OCW

(2) Wurf, G. (2012). High school anti-bullying interventions: An evaluation of curriculum approaches and the method of shared concern in four Hong Kong international schools. Australian Journal of Guidance and Counseling, 22, 139 – 149.

(3) Smith, P. K., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., & Chauhan, P. (2004). Profiles of non-victims, escaped victims, continuing victims, and new victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74, 565 – 581.

Bollmer, J. M., Milich, R., Harris, J. J., & Maras, M. A. (2005). A friend in need: the role of friendship quality as a protective factor in peer victimization and bullying. Journal of Interpersonal Violence, 20, 701 – 712.