depressieve-jongen

Je kind zit niet lekker in zijn vel, dat is duidelijk, maar wanneer doe je er goed aan om je kind in therapie te laten gaan?

Tussen ‘uitstekend functioneren’ en ‘een gevaar voor jezelf of voor anderen zijn’ zitten een heleboel stappen. Net als volwassenen kunnen kinderen ook weleens een dip hebben en een poosje wat minder goed in hun vel zitten. Zeker wanneer je kind iets heftigs heeft meegemaakt heeft het even tijd nodig om zich te herstellen. Meestal gaan de klachten vanzelf weer over, maar let op wanneer angst, somberheid of boosheid langere tijd aanhouden en je kind zowel thuis als op school niet goed functioneert (je kind trekt zich bijvoorbeeld voortdurend terug, is erg prikkelbaar, spreekt niet af met vrienden, haalt slechte schoolresultaten en lijkt in zijn ontwikkeling te stagneren). Ook als je kind niet goed slaapt en allerlei fysieke klachten heeft waarvan onduidelijk is waar ze vandaan komen is het goed om hier iets mee te doen.

Ga naar de huisarts.

De meest gebruikelijke stap is naar de huisarts gaan. Voor psychische klachten kun je het best vragen naar één of meerdere gesprekken met de POH-GGZ. Dit is een praktijkondersteuner (vaak een psycholoog) die door de huisarts in dienst is genomen om kinderen en volwassenen met lichte psychische, psychosociale en psychosomatische klachten te helpen en ze bij ernstige klachten naar een GZ-psycholoog of GGZ door te verwijzen. De POH-GGZ bevindt zich in de huisartsenpraktijk en is net als de huisarts gratis. Bij twijfel gewoon even langs gaan!

Vergaar kennis.

Fijn die hulp om je kind er bovenop te helpen, maar wat kun jij als ouder doen? Vraag bij je hulpverlener om psycho-educatie (uitleg over wat je kind heeft en ondersteuning in hoe hiermee om te gaan). Op internet en in de bibliotheek is tevens veel informatie te vinden. Kennis over de psychische klachten / stoornis van je kind zorgt voor begrip voor het gedrag dat je kind laat zien en helpt je om sensitief en op de juiste manier op je kind te reageren.

Bevorder sociale contacten.

Het kost moeite en inzicht om om te gaan met kinderen die psychische problemen hebben en dat geldt al helemaal voor kinderen onderling. Als je kind vrienden heeft, waak er dan voor dat die vriendschappen niet verslechteren of ophouden te bestaan. Het hebben van sociale contacten is een psychologische basisbehoefte, zonder vrienden zal de psychische toestand van je kind verslechteren (1).

Heeft je kind geen vrienden probeer het dan af te laten spreken met gelijkgestemden. Verder is ieder opbouwend sociaal contact (denk aan familie, vrienden en kennissen en hun kinderen) positief: het verbetert de stemming van je kind, geeft hem het gevoel er te mogen zijn en er toe te doen en vergroot zijn vertrouwen in anderen. Als de therapie eenmaal is opgestart zijn lotgenotengroepen en trainingen (gericht op onderontwikkelde vaardigheden) ook een goede manier om kinderen te helpen omgaan met hun problemen en contact aan te gaan met leeftijdsgenoten.

Neem een (oppas)huisdier.

Een eenvoudige manier om je kind nieuwe vaardigheden aan te leren en een betere stemming te bezorgen is het zorgen voor een huisdier. Vooral honden zijn geweldige maatjes en kunnen een ware troost zijn. Ze accepteren je kind onvoorwaardelijk. Is het aanschaffen van een huisdier geen optie? Ga na of je kind af en toe een hond kan lenen van iemand uit de buurt. Het zorgen voor een hond heeft meerdere voordelen. Tijdens het aaien maakt je kind het knuffelhormoon oxytocine aan wat een rol speelt in het koppelen van sociale verbondenheid aan een gevoel van plezier en wat het stressniveau bij je kind kan verlagen (2). Daarnaast zorgt een hond ervoor dat je kind meer onder de mensen is. Door het spelen en uitlaten komt je kind bovendien meer buiten wat ook weer een stemmingsverbeteraar is.

Zorg voor de 3 r’en.

Een paar klassieke tips: zorg voor rust, reinheid en regelmaat. Psychische klachten vergen ontzettend veel energie. Let er op dat je kind op tijd naar bed gaat. Kan het slecht slapen? Las overdag een piekermomentje van 10 minuten in waarbij je goed luistert naar je kind en het helpt om realistisch en positief te denken. Lees ’s avonds met je kind een ontspannend boek, doe samen ademhalingsoefeningen of laat je kind wat rustgevende muziek luisteren. Creëer een schone en opgeruimde omgeving en breng structuur aan in de dag van je kind, eet zoveel mogelijk op vaste momenten.

Geef je kind beweging.

Last but not least: laat je kind bewegen! Sporten vermindert stress en verhoogt het geluksgevoel doordat de hersenen dopamine afgeven (3). Schrijf je kind in bij een sportvereniging en het doet ook nog eens extra sociale contacten op, twee vliegen in één klap!

Bronnen:

(1) Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68 – 78.

(2) Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, H. & Kotrschal, K. (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin.Frontiers in Psychology, 3 (234), 1 – 15.

(3) Tsatsoulis, A. & Fountoulakis, S. (2006). The protective role of exercise on stress system dysregulation and comorbidities. Annals of the New York Academy of Sciences 1083, 196 – 213.