meisje-wordt-gepest-door-vriendinnen

Pesten is van alle tijden en komt over de hele wereld voor. Schoppen, slaan, schelden, voor schut zetten, spullen afpakken of stuk maken, roddelen, buitensluiten en gemene berichten sturen via de computer of telefoon: het is allemaal aan de orde van de dag.

Frequentie

Eind 2015 bleek uit een grootschalig onderzoek van de GGD’en en het RIVM onder 100 000 jongeren dat op het voortgezet onderwijs 1 op de 9 werd gepest (1). Uit de Monitor Sociale Veiligheid 2014 van de overheidsinspectie kwam naar voren dat op de basisschool 1 op de 10 kinderen werd gepest (2).

Risicofactoren

Je zou denken dat vooral kinderen met een opvallend uiterlijk worden gepest, de kinderen met rood haar, een gekke neus, flaporen etc. Het kan zijn dat de pester die dingen later aangrijpt om mee te pesten, maar als hij opzoek gaat naar een slachtoffer bedenkt hij allereerst dit: wie is hier het zwakst en zal niet voor zichzelf durven opkomen? Wie is er helemaal alleen en heeft geen vrienden die roet in het eten kunnen gooien? De pester heeft namelijk meelopers nodig. Hij wil klasgenoten aan het lachen krijgen of bereiken dat ze tegen hem op gaan zien, hij wil met het pesten populariteit en ontzag afdwingen.

Het slachtoffer dat hem als eerste opvalt is het kind dat onzeker, stil en gevoelig is, dat er bang en verdrietig uitziet, eenzaam in een hoekje staat en een laag zelfbeeld lijkt te hebben. Het kind dat het pesten waarschijnlijk volledig aan zichzelf zal wijten en zich terug zal trekken in plaats van voor zichzelf op te komen. Kinderen die lijden aan angst, depressie en internaliserende problemen (emoties worden naar binnen gericht, opgekropt) lopen extra risico (3).

Gevolgen korte termijn

De gevolgen van pesten zijn langdurig en ernstig (4). Chronisch gepest worden leidt vaak tot het wantrouwen van leeftijdsgenoten, eenzaamheid, slapeloosheid, een laag zelfbeeld, concentratieproblemen, angst en depressie. Tevens uit het zich in fysieke klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, verkrampte spieren of een verstoorde stoelgang. Een kind kan van pesten zo wanhopig worden dat het niet meer naar school durft of zelfs zelfmoord pleegt. Bij ‘school shootings’ in de VS schieten kinderen hun klasgenoten neer en daarna zichzelf. 71 % van de kinderen die dit deden waren slachtoffers van pesten (5).

Gevolgen lange termijn

Uit een opzienbarend Brits onderzoek uit 2014 blijkt dat mensen die als kind gepest werden 40 jaar later nog sociale, fysieke en psychische problemen ondervonden (6). Mensen die vroeger regelmatig gepest werden hadden later bovendien meer kans op een depressie, angststoornis en zelfmoordgedachten. Verder verdienden ze minder, hadden een lagere opleiding gevolgd en waren vaker werkeloos op hun 50e dan verwacht zou mogen worden gezien alle factoren die bij hen als kind waren gemeten (IQ, achtergrond, gedragsproblemen etc.).

Hieruit blijkt maar weer hoe schadelijk pesten is en dat het zo snel mogelijk moet stoppen. Samen is het mogelijk! Als ouder, docent en hulpverlener kunnen we zowel pester als slachtoffer redden van een afschuwelijk lot.

Wordt jouw kind gepest? Schrijf het dan hier in voor een vakantiekamp van Help & Ontwikkel Jezelf zodat je kind straks durft op te komen voor zichzelf, vrienden leert te maken en de waarheid over zichzelf gaat geloven in plaats van wat de pester hem voorhoudt.

Bronnen:

(1) Monitor Sociale Veiligheid 2014 Praktikon i.o.v. Ministerie van OCW

(2) Gezondheidsmonitor Jeugd GGD GHOR Nederland; RIVM;

(3) Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford, UK: Blackwell.

(4) Bond, L., Carlin, J. B., Thomas, L., Rubin, K., & Patton, G. (2001). Does bullying cause emotional problems? A prospective study of young teenagers. British Medical Journal, 323, 480 – 484.

Nansel, T.R., Overpeck, M., Pilla, R.S., Ruan, J., Simons-Morton, B. & Scheidt, P. (2001). Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Journal of the American Medical Association, 285, 2094 – 2100.

Hawker, D. S. J., & Boulton, M. J. (2000). Twenty years research on peer victimisation and psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. Journal of Child Psychiatry and Psychiatry, 41, 441 – 455.

(5) Vossekuil, B., Fein, R. A., Reddy, M., Borum, R., & Modzeleski, W. (2002). The final report and findings of the safe school initiative: implications for the prevention of school attacks in the United States. Washington, Dc: U.S. Secret Service and U.S. Department of Education.

Anderson, M., Kaufman, J., Simon, T. R., Barrios, L., Paulozzi, L., Ryan, G., et al. (2001). School-associated violent deaths in the United States, 1994 – 1999. Journal of the American Medical Association, 21, 2695 – 2702.

(6) Takizawa, R., Maughan, B., & Arseneault, L. (2014). Adult Health Outcomes of Childhood Bullying Victimization: Evidence from a 5-Decade Longitudinal British Birth Cohort. American Journal of Psychiatry, 171:177 – 184