Zowel de vakantiekampen als de weerbaarheidstrainingen zijn opgebouwd uit de volgende bouwstenen:

Sport en spel: De sport- en speloefeningen zijn gericht op enerzijds onafhankelijkheid, bewust worden van de eigen identiteit en vasthouden aan de eigen wil en anderzijds samenwerken, sociaal opstellen en leren dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. De oefeningen vergroten de weerbaarheid, sociale vaardigheden en maken kinderen bewust van hun houding en andere vormen van non-verbale communicatie.

Toneel: Door middel van rollenspellen oefenen kinderen met lastige situaties die ze op school of straat tegen kunnen komen. Onderwerpen die centraal staan zijn: grenzen aangeven, je mening durven geven, lichaamstaal, sociale vaardigheden en omgaan met pesten, groepsdruk en emoties. Verder zullen zang- en stemoefeningen worden gebruikt om het kind meer zelfvertrouwen geven.

Psychologische lessen en oefeningen: Dit zijn lessen en oefeningen waarbij kinderen leren hoe gedachten, gevoelens en gedrag elkaar beïnvloeden (cognitieve gedragstherapie). Daarnaast doen we ontspannings- en bewustwordingsoefeningen, zodat kinderen beter spanningsklachten en emoties opmerken en leren hiermee om te gaan. Tot slot doen we oefeningen waaruit de krachten en talenten van kinderen blijken ter bevordering van een positief zelfbeeld.